kontakt & BILLETTinfo

BILLETTER

Billetter selges på internett, i billettautomaten ved inngangen til kinoen og i kinokiosken.

NETTBILLETTER

Du kan kjøpe billetter her på vår nettside hele døgnet, via vårt billettsystem eBillett. Du kan velge om du ønsker å skrive billetten din ut hjemme eller motta den på din mobiltelefon. Billetten/mobiltelefonen din scannes av kinoverten ved inngang til kinosalen.

BILLETTAUTOMAT

Ved inngangen til kinoen finner du en billettautomat, der du enkelt og greit kan kjøpe billetter. Vi oppfordrer flest mulig til å bruke automaten, slik at det blir minst mulig kø i kiosken.

3D BRILLER

Ved 3D-film må 3D-briller medbringes. 3D-briller fås kjøpt i kinokiosken og koster kr 30,-

ALDERSGRENSER PÅ KINO

Fra 1. juli 2015 gjelder følgende aldersbestemmelser på kino:

ALLE
Adgang for alle.

6 ÅR
Tillatt for alle barn sammen med ledsager

9 ÅR
Barn ned til 6 år sammen med ledsager

12 år
Barn ned til 9 år sammen med ledsager

15 år
unge ned til 12 år sammen med ledsager

18 ÅR
Adgang for personer fra fylte 18 år.

Kinoverten kan forlange gyldig aldersbevis, og skal forsikre seg om at eventuell ledsager handler på vegene av foresatte. Kontroll skjer ved innslipp i kinosal. Kjøpte billetter refunderes ikke.

OM KINOEN

Kinoen ble bygget og tatt i bruk i 1955, og ombygget flere ganger, sist i 1988 med bl.a. nye stoler.
Kinoen har 2 saler.

SAL 1
399 plasser
Digitalt visningsutstyr
3D

SAL 2
70 plasser
Digitalt visningsutstyr
3D

KONTAKT

Harstad Kino
Erlingsgt. 3.
9480 Harstad.
Tlf. 77 00 16 00
E-post: helene@harstadkino.no

ADMINISTRASJON

Harstad Kulturhus
Tlf 77 02 81 00
Fax 77 06 20 02
E-post: post@harstadkulturhus.no

REKLAME PÅ KINO

Media Direct Norge as
Tlf 32 20 56 00
www.mediadirect.no

UTLEIE

Kinosalene leies ut etter avtale.
For info, kontakt kinoen på helene@harstadkino.no